Remember ❧Drajna❧

Fotografie veche

Crucea de la fântână

Fotografie: Crucea de lemn de la fântână (monument dispărut)

Enciclopedia Drajna: Crucea de lemn de la fântână

Localizare: Ogretin

Datare: 1908

Crucea de la Piscul Domnului

Fotografie: Crucea de la Piscul Domnului, evenimentul de sfințire.

Enciclopedia Drajna: Monumentul Piscul Domnului

Localizare: Drajna de Jos

Datare: 1930

Biserica Veche Ogretin

Fotografie: ruinele monumentului istoric Biserica veche ”Sf. Paraschiva”.

Enciclopedia Drajna: Biserica veche

Localizare: Ogretin

atare: 1950

Moara Warthiadi

Fotografie: monumentul istoric Moara de apă Warthiadi.

Enciclopedia Drajna: Moara Warthiadi

Localizare: Drajna de Jos

Datare: secolul al XVII-lea