Remember ❧Drajna❧

Fotografie veche

Act dotal - Voica Mușoiu

Foaie de zestre: dotă pentru căsătoria dintre Voica Pătrache Zaharia Mușoiu și Gheorghe Ilie Cătuneanu

Localizare: Drajna de Jos

Datare: 15 ianuarie 1914

Document de vânzare - Stanca Dumitrache Brujbeanu

Document de vânzare: Stanca Dumitrache Brujbeanu vinde fratelui său Ghiță Alexandru Crețu, dreptul de moștenire de la tatăl ei, IIlie Alexandru Crețu, împroprietărit în 1864, cu prețul de 500 lei.

Localizare: Făget

Datare: 15 ianuarie 1914

Certificat fiscal - (?)niță Al. Crețu

Certificat fiscal: primarul Sterie D. Păiș certifică că locuitorul (?)niță Al. Crețu nu a fost împroprietărit după legea rurală din anul 1864.

Enciclopedia Drajna: Reforma Agrară 1864

Localizare: Drajna de Jos

Datare: 15 ianuarie 1914

Certificat fiscal - Sevăstița G. G. Voicu Văduva

Certificat fiscal: primarul Sterie D. Păiș certifică că doamna Sevăstița G. G. Voicu Văduva nu a fost împroprietărită după legea rurală din anul 1864.

Enciclopedia Drajna: Reforma Agrară 1864

Localizare: Drajna de Jos

Datare: 15 ianuarie 1914

Certificat căsătorie - Gheorghe I. Cătunescu și Voica P. Z. M.

Certificat de căsătorie: primarul Sterie D. Păiș certifică căsătoria dintre Gheorghe Ilie Cătunescu și domnișoara Voica Petrache Z. Mar????.

Localizare: Drajna de Jos

Datare: 15 ianuarie 1914